SV đăng nhập

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số 09/2017/TT-BLĐTBXH

Theo: Nguyễn Hải Đăng - Cập nhật lúc: 07:26:51 - 01/04/2017

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số 07/2017/TT-BLĐTBXH

Theo: Nguyễn Hải Đăng - Cập nhật lúc: 07:22:07 - 01/04/2017

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số 05/2017/TT-BLĐTBXH

Theo: Nguyễn Hải Đăng - Cập nhật lúc: 07:18:17 - 01/04/2017

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số 04/2017/TT-BLĐTBXH

Theo: Nguyễn Hải Đăng - Cập nhật lúc: 07:10:21 - 01/04/2017

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số 03/2017/TT-BLĐTBXH

Theo: Nguyễn Hải Đăng - Cập nhật lúc: 06:58:27 - 01/04/2017

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Số 143/2016/NĐ-CP

Theo: Nguyễn Hải Đăng - Cập nhật lúc: 06:50:30 - 01/04/2017

Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG KTX

Theo: Admin - Cập nhật lúc: 06:48:32 - 01/04/2017

NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG KTX

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHÒNG HỌC

Theo: Administrator - Cập nhật lúc: 19:22:31 - 31/03/2017

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHÒNG HỌC

Xem thêm

            

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

 

TP.HCM:  4/9 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP.  HCM
Điện thoại: 028. 3508 8482 - 028. 3508 8483
Hotline: 0945 19 05 05 - 0968 45 68 45 - 0845 11 55 44
 
Hậu Giang:  166 Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293. 3600 700 - 0293. 3600 800
Hotline: 0945 19 04 04