SV đăng nhập

Bảo Vệ Thực Vật

Theo: Phòng Đào tạo - Cập nhật lúc: 10:03:10 - 15/02/2017

†» Giới thiệu chung

 Nghề Bảo vệ thực vật đào tạo những kỹ sư có kiến thức, kỹ năng nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại tài nguyên thực vật, để bảo vệ cây trồng (cả trước và sau thu hoạch) nhằm đạt hiệu quả kinh tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường đồng thời góp phần phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới hiện đại, bền vững của Việt Nam.

†»  Mục tiêu đào tạo


+ Vận dụng được kiến thức trong việc điều tra, phát hiện, dự tính dự  báo và xây dựng qui trình phòng trừ các loài sinh vật hại trên các loại cây trồng phổ biến;

+ Hổ trợ công việc nghiên cứu khoa học trong ngành nghề;

+ Biết tổ chức, chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng trong hợp tác xã  trang trại, và nông hộ;

+ Tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả.

- Kỹ năng

+ Thực hiện được được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề Bảo vệ thực vật, thực hiện thành thạo các công việc bảo vệ thực nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây trồng và nông sản;

+ Thực hiện được toàn bộ  các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng trừ sâu bệnh;

+ Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có  chuyên môn thấp hơn, hoặc nông dân;

+ Quản lý hiệu quả hoạt  động kinh doanh thuốc bảo vệ thực đảm bảo tuân thủ pháp luật, an toàn và vệ sinh môi trường.
†» Cơ hội việc làm

 

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ Cao đẳng nghề Bảo vệ thực vật, người học có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành Nông nghiệp, bảo vệ thực vật hoặc các hợp tác xã, trang trại, các Công ty và các hộ gia đình. Tham gia phục vụ trong các cơ sở nghiên cứu và có thể tổ chức được một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở qui mô Xã và Huyện.


            

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

 

TP.HCM:  4/9 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP.  HCM
Điện thoại: 028. 3508 8482 - 028. 3508 8483
Hotline: 0945 19 05 05 - 0968 45 68 45 - 0845 11 55 44
 
Hậu Giang:  166 Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293. 3600 700 - 0293. 3600 800
Hotline: 0945 19 04 04