SV đăng nhập

Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Theo: Cần Thơ - Cập nhật lúc: 16:42:54 - 03/07/2017

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  • MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1.

   Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

2.

   Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.

3.

   Giúp học viên nắm vững phần hành về kế toán, tài chính, tiền tệ, quản lý ngân sách Nhà nước, Kế toán ngân sách Nhà nước và ngiệp vụ kho bạc bằng việc thực hành ghi sổ kế toán thủ công, sử dụng phần mềm kế toán máy trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

4.

   Học viên lập được báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, thanh toán quyết toán, có thể phân tích hoạt động tài chính, làm kế toán trên phần mềm trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

5.

   Sau khi học xong học viên có đủ những kiến thức chuyên môn để thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán HCSN tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Biết cách khai thác cac phần mềm kế toán ứng dụng để tổng hợp, xử lý phân tích các dữ liệu liên quan trên máy tính phục vụ công việc.

  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: 

Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

16 giờ

+ Chuyên đề 2: 

Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.

08 giờ

+ Chuyên đề 3: 

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

20 giờ

+ Ôn tập và thi

 

08 giờ

 

Cộng Phần I:

68 giờ

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 5:

Pháp luật về kế toántổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:

24 giờ

+ Chuyên đề 6:

Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:

16 giờ

+ Chuyên đề 7:

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

24 giờ

+ Chuyên đề 8:

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:

24 giờ

+ Chuyên đề 9:

Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

16 giờ

+ Chuyên đề 10:

Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:

12 giờ

+ Ôn tập và thi

 

08 giờ

 

Cộng phần II:

124 giờ

 

Tổng Cộng

192 giờ

  • ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

    Học viên tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng  hành chính sự  nghiệp là cán bộ công tác kế toán, tài chính tại các cơ quan sau:

1.

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

 

   Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Toà án nhân dân các cấp; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Kiểm toán nhà nước; Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện Kiểm sát quân sự;  Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp (sau đây gọi tắt là đơn vị dự trữ của Nhà nước); quỹ tài chính khác của Nhà nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp; Uỷ ban nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước…

2.

Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

 

   Đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu, chi; Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; Tổ chức phi Chính phủ; Hội, Liên hiệp, Tổng hội tự cân đối thu, chi; Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự thu, tự chi;

  • PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp giảng dạy hiện đại sẽ được sử dụng trong khóa học nhằm khuyến khích sự tham gia của học viên, phát huy tính chủ động và sáng tạo của học viên giúp họ kết hợp được giữa lý thuyết và thực hành

+ Giới thiệu các khái niệm

+ Bài tập tình huống

+ Thảo luận nhóm

+ Thực hành


  • THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời lượng đào tạo: 192 giờ

Ca học: Tối thứ 2-4-6 hoặc thứ 3-5-7 từ 18h – 21h và học thứ 7 – chủ nhật

Khai giảng: ngày 15 & 30 hàng tháng

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công Nghệ Sài Gòn – Địa chỉ: 223, đường Nguyễn Văn Linh, Ninh Kiều, Cần Thơ

bình luận 0 Lượt xem 782

Bài liên quan

Nghiệp vụ KTV bán thuốc chuyên nghiệp.

Theo: Nguyễn Hải Đăng - Cập nhật lúc: 20:06:28 - 30/09/2017

Nghiệp vụ kỹ thuật viên bán thuốc chuyên nghiệp tại quầy thuốc, nhà thuốc, bênh viện (tư vấn, sử dụng và phối liều thuốc)

Thông báo khai giảng các khóa nghiệp vụ báo chí, ảnh, phát thanh truyền hình

Theo: Nguyễn Hải Đăng - Cập nhật lúc: 15:39:13 - 08/09/2017

Chương trình đào tạo các khóa nghiệp vụ báo chí, ảnh, phát thanh truyền hình

Thư ký văn phòng

Theo: Cần Thơ - Cập nhật lúc: 15:24:32 - 05/07/2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP: THƯ KÝ VĂN PHÒNG

 

Quản trị nhân sự

Theo: Cần Thơ - Cập nhật lúc: 16:58:19 - 04/07/2017

Chương trình đào tạo

Kỹ năng nghề nghiệp: Quản trị nhân sự

Xem thêm

            

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

 

Cơ sở 1:  4/9, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP.  HCM
Điện thoại: 028. 3508 8482 - 028. 3508 8483 - Hotline: 0945 19 05 05
Cơ sở 2:  E4-52, Quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 028. 3754 5492 - 028. 3504 2549 - Hotline: 0968 45 68 45
Hậu Giang:  166 Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293. 3600 700 - 0293. 3600 800
Hotline: 0945 19 04 04